shadow

Veilig sport-, leer- en werkklimaat

We leven in een tijd van maatschappelijke onrust en polarisatie. Als Stichting Gym&Turnen Arnhem vinden wij het belangrijk om in die context onze maatschappelijke doelen te realiseren in een setting, waarin iedereen zich veilig en comfortabel voelt. Dat geldt voor onze deelnemers, voor onze werknemers, onze assistenten en stagiaires die bij ons “het vak” komen leren.

Onze doelen als Stichting

Wij hebben in 2015 onze Stichting opgericht om de volgende maatschappelijke doelen na te streven:

  • Het verkleinen van achterstanden[1] bij het jonge kind door het verzorgen van beweeglessen, gecombineerd met een taalmethode (LOGO3000). Hierbij komen alle beweeggebieden aan bod. Ook doen we onderzoek naar de motorische ontwikkeling van peuters, stellen onze lessen af op wat onze bevindingen, verzorgen we ouder-peuter workshops en signaleren we ontwikkelingsstoornissen (in overleg met kinderfysiotherapeuten). Wij noemen deze lessen GymKids en verzorgen deze op alle VVE-intensieve locaties binnen de gemeente Arnhem en de gemeente Rheden.
  • Het stimuleren van een brede motorische ontwikkeling bij kinderen in een setting, waarin de kinderen ervaren dat sporten en bewegen leuk is door het verzorgen van kleutergymlessen op scholen (om daarmee zoveel mogelijk kinderen te bereiken en een doorgaande leerlijn te trekken na de GymKids lessen), het verzorgen van workshops op scholen (inclusief speciaal onderwijs) en het verzorgen van turnlessen, die niet gericht zijn op prestatie en competitie. De kleutergymlessen en de workshops op scholen noemen wij GymPlus, de turnlessen gewoon Turnen.
  • Het bijdragen aan een actieve leefstijl van volwassenen door het aanbieden van Turnen voor volwassenen en gevarieerde lessen in een andere setting dan een sportschool (GymFit Actief, GymFit Conditie & Kracht en GymFit Soople)
  • Het bijdragen aan het op een plezierige manier ouder worden door het aanbieden van een gevarieerd beweegaanbod met extra aandacht voor het sociale aspect en aandacht voor het wel en wee van de deelnemers (GymFit Sport en Spel, GymFit Aerobics/bewegen op muziek, GymFit Meer Bewegen voor Ouderen)
  • Het stimuleren van beweegprikkels bij mensen met (beginnende) dementie en mensen met een lichte verstandelijke beperking (GymFit Intramuraal)

[1]      Denk hierbij aan achterblijvende motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling en taalachterstanden

Pedagogisch beleid

Al voor de oprichting van onze Stichting, toen wij nog opereerden binnen de op één na oudste vereniging van Arnhem, AAC 1899 Gymnastiek, hadden wij al een pedagogisch beleid opgesteld (in 2013). Deze beleidslijnen kunt u hier nalezen. Alle lesgevers binnen onze Stichting tekenen bij hun aanstelling dat zij zich hieraan houden.

Verklaring omtrent het gedrag

Iedereen, die bij onze Stichting werkt (bestuur, managers, lesgevers en ondersteund personeel) is in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Afhankelijk van de rol en functie die zij vervullen, is er op specifieke aandachtsgebieden gescreend.

Privacy

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen in het Europese Parlement, sinds 2018 is deze van kracht geworden in Nederland. Wij hebben in 2018 ons beleid daarmee in overeenstemming gebracht en onze werkwijze en systemen erop aangepast. Ons Privacy Statement kunt u hier nalezen.

Beeldmateriaal

Als Stichting hebben we regelmatig behoefte aan nieuw beeldmateriaal voor promotionele doeleinden: voor onze website, flyers, jaarverslagen en wervingsacties. Hier kunt u lezen hoe wij daarmee omgaan.

Vertrouwenscontactpersoon

Momenteel hebben we een vacature voor een vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon is volledig onafhankelijk en legt ook geen verantwoording af aan het bestuur. Ook kan er altijd contact worden gezocht met de vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Bestuurlijke integriteit

In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet stelt nieuwe regels om bestuurlijke integriteit beter te waarborgen. De belangrijkste aspecten hierin stellen dat bestuurders niet aan besluitvorming mogen deelnemen als zij omtrent het betreffende besluit een tegenstrijdig belang hebben met de Stichting en dat er altijd sprake moet zijn van een vier-ogen principe bij belangrijke boekhoudkundige handelingen en dat de administratie transparant dient te zijn (boekhoudplicht). De Stichting had deze principes al sinds haar oprichting geïmplementeerd.