shadow

Jaarverslag 2023 gepubliceerd!

We hebben weer een roerig jaar achter de rug. Het tweede jaar zonder grootschalige COVID besmettingen en zonder lockdowns had de potentie om alles weer soepel te laten verlopen. De inflatie was nog steeds hoog (4,1%), maar gelukkig stukken lager dan in 2022 (11,6%), al werden we wel geconfronteerd met sterk gestegen prijzen.

Op 6 februari 2023 vond er een zware aardbeving plaats in delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië, wat voor ons aanleiding was om één van onze doelen voor het jaarlijkse sponsorspringen hieraan te wijden. Het andere goede doel was aandacht voor het vergeten kind, een stichting die aandacht besteedt aan de 100.000 kinderen in Nederland, die in een onveilige of onleefbare thuissituatie verkeren. De opbrengsten van het sponsorspringen waren weer fantastisch hoog dankzij de gulle giften van vele ouders, familieleden en kennissen van de kinderen die meededen. Onze dank is zeer groot, mede namens de doelen die we hiermee hebben kunnen steunen.

Op personeelsvlak hebben we grote wisselingen gehad, die flinke impact hebben gehad op de lessen en de bedrijfsvoering binnen onze Stichting. Verderop in het jaarverslag gaan we daar wat dieper op in. Met al die wisselingen was het een praktijktest voor de stabiliteit en continuïteit van onze Stichting, die we gelukkig succesvol hebben doorstaan. De arbeidsmarkt blijft een uitdaging, maar desalniettemin hebben we de grootste uitdagingen kunnen tackelen.

In 2023 zijn we ook nieuwe samenwerkingen aangegaan met een aantal andere aanbieders van een aanbod voor senioren in Driel en in Renkum. De samenwerking met ACGV was weer vruchtbaar in het afgelopen jaar, die blijven we uiteraard gewoon voortzetten. Er zijn een aantal verkennende gesprekken geweest met GCA, onder voorzitterschap van het Sportbedrijf Arnhem, maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

In dit jaarverslag komen de ontwikkelingen voor al onze productgroepen weer aan de orde. Ik ben trots op de veerkracht en gedrevenheid van onze managers, lesgevers en assistenten en het mooie werk dat wij als Stichting verzetten. Ook ben ik dankbaar voor de steun en het luisterend oor van ons andere bestuurslid, Maarten de Vries. Per 1 januari 2024 mogen we weer een derde bestuurslid verwelkomen, Richard Mooij, waarmee we weer een voltallig bestuur hebben.

Download hier het volledige jaarverslag.