shadow

GymKids

GymKids richt zich primair op peuters met een ontwikkelingsachterstand. Dit kan een achterstand zijn op het gebied van taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal emotionele ontwikkeling. In samenwerking met Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (SKAR), ambtenaren van de gemeente en Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking) is het aanbod in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Zo zijn de GymKids lessen gekoppeld aan LOGO 3000. Dit is een hulpmiddel wat op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt ingezet om kinderen zich de basiswoorden van onze taal eigen te maken. Concreet betekent dit dat, tijdens de GymKids lessen, een selectie van (gym)woorden vanuit LOGO 3000 worden herhaald. Daarnaast worden de woorden tastbaar gemaakt door ze te koppelen aan materialen en activiteiten die in de lessen centraal staan. GymKids wordt inmiddels erkend binnen het raamwerk van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en gezien als Arnhemse bouwsteen voor een geslaagde VVE-aanpak.

Wij verzorgen de GymKids lessen op de VVE-locaties van de SKAR en SPA. De peuters krijgen één keer per week les van een gecertificeerde gymdocent. Beweegplezier staat hierin voorop. Daarnaast staan tijdens de GymKids lessen de volgende doelen centraal:

1. Het trainen van de coördinatieve basiseigenschappen van het jonge kind c.q. motorische ontwikkeling en het monitoren van de ontwikkeling m.b.v. het OVM (Ontwikkelings Volg Model)
2. Taalontwikkeling; oefenen van woorden, getallen & kleuren aansluitend aan LOGO 3000
3. Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zintuigen van het jonge kind
4. Een positieve bijdrage leveren aan de mentale ontwikkeling van het jonge kind
5. Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van eigen grenzen
6. Een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid
7. Signaleren & begeleiden van motorische ‘problemen’ en indien nodig doorverwijzen naar een specialist

We zoeken GymKids docenten om ons enthousiaste team te versterken!