shadow

Sponsorspringen

We hebben weer het sponsorspringen achter de rug! In de week van 18 t/m 23 maart 2024 is er weer op al onze turnlocaties gesprongen door de kinderen om geld in te zamelen voor goede doelen en om onze reserves wat aan te sterken. In totaal hebben we iets meer dan 7000 euro opgehaald.

Sponsorspringen in volle gang

De goede doelen die we dit keer hebben uitgezocht zijn bedoeld voor kinderen in Nederland: Stichting Achter de Regenboog en Stichting Kinderarmoede. Het geld wat we voor deze goede doelen inzamelen wordt goed besteed.

Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Bij Stichting Kinderarmoede zijn ze vastberaden om een positieve verandering te brengen in het leven van kinderen die te maken hebben met armoede. Ze geloven dat elk kind recht heeft op een gelukkige en gezonde jeugd, ongeacht hun achtergrond. Lees meer op hun website.

Beide goede doelen hebben een netto bijdrage van € 1000 van ons ontvangen (daar kwamen nog transactiekosten bovenop). Ook zijn er kosten gemaakt voor de voorbereidingen en prijzen (bij elkaar bijna € 315). Het restant is gebruikt om tegenvallende opbrengsten (€ 12.600 lager dan begroot) enigszins op te vangen.