shadow

Articles for september 2023

Een veilig sport-, leer- en werkklimaat

We leven in een tijd van maatschappelijke onrust en polarisatie. Als Stichting Gym&Turnen Arnhem vinden wij het belangrijk om in die context onze maatschappelijke doelen te realiseren in een setting, waarin iedereen zich veilig en comfortabel voelt.

Recentelijk hebben wij onze beleidslijnen verder aangescherpt om hieraan te blijven werken. Op onze website kunt lezen hoe wij dit doen binnen onze Stichting: https://gymenturnenarnhem.nl/veilig-sport-leer-en-werkklimaat/.

Wij doen ons stinkende best om alles goed voor elkaar te hebben en te handelen naar ons beleid. Maar we realiseren ons terdege dat er altijd situaties kunnen ontstaan waar deelnemers, ouders, werknemers, assistenten of stagiaires zich ongemakkelijk bij voelen. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon of via ons contactformulier. Alle klachten nemen wij serieus en proberen daarvan te leren om ons verder te verbeteren, zodat wij onze idealen op een verantwoorde manier kunnen blijven verwezenlijken.

Het bestuur van Stichting Gym&Turnen Arnhem