shadow

Bestuur en management

Het bestuur van stichting Gym&Turnen Arnhem

Het bestuur van Stichting Gym&Turnen Arnhem bestaat uit vrijwilligers, die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie. Zij zijn tevens werkgever voor de lesgevers en managers.

Voorzitter en a.i. penningmeester: Miloš Bunda

 • Medeverantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting op strategisch en tactisch niveau
 • Opstellen jaarlijkse begroting en opstellen jaarrekening
 • Voeren van de financiële administratie
 • Goed werkgeverschap
 • Tijdige uitbetaling van gelden voortvloeiend uit verplichtingen
 • Transparante en traceerbare financiële administratie, controleerbaar via brondocumenten
 • Continuïteit van de Stichting
 • Voeren van behoorlijk bestuur conform art 2:9 BW en WBTR


Winnaar van de Arnhemse stadsprijs voor vrijwilligerswerk 2015

Bestuur: Maarten de Vries, secretaris en mede-oprichter

Secretaris: Maarten de Vries

 • Medeverantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting op strategisch en tactisch niveau
 • Vormgeven en uitvoeren IT-beleid
 • Goed werkgeverschap
 • Continuïteit van de Stichting
 • Voeren van behoorlijk bestuur conform art 2:9 BW en WBTR
Algemeen bestuurslid: Richard Mooij
 • Medeverantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting op strategisch en tactisch niveau
 • Goed werkgeverschap
 • Continuïteit van de Stichting
 • Voeren van behoorlijk bestuur conform art 2:9 BW en WBTR
Het managementteam van stichting Gym&Turnen Arnhem

Operationeel Manager: Ellen Leidekker

 • Vormgeven en uitvoeren HR-beleid en eindverantwoordelijke re-integratie
 • Contractbeheer
 • Zorgdragen voor geschikte accommodatie
 • Zorgdragen voor een veilige werk-, sport- en beweegomgeving binnen de productgroepen Turnen, GymFit en GymPlus
 • Samen met de lesgevers inrichten en onderhouden van de processen binnen deze productgroepen
 • Zorgdragen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering binnen deze productgroepen
 • Ondersteunen Voorzitter bij opstellen begroting (focus aanbod en bezettingsverwachting en beleidsdoelen)
 • Ontwikkelen nieuw aanbod
 • Organiseren bijscholingen voor de docenten GymFit
 • Begeleiden nieuwe docenten Turnen
 • Waarborgen kwaliteit van de lessen Turnen en GymFit

06-23928880

Manager GymKids: Fransje Huibers

 • Eerste contact richting subsidieverstrekkers en locatie managers peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Inroosteren lessen en lesgevers
 • Zorgdragen voor een veilige werk-, sport- en beweegomgeving binnen de productgroepen GymKids Arnhem en GymKids Rheden
 • Samen met de lesgevers inrichten en onderhouden van de processen binnen deze productgroep
 • Zorgdragen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering binnen deze productgroep
 • Ondersteunen Voorzitter bij opstellen begroting (focus aanbod en bezettingsverwachting en beleidsdoelen)
 • Waarborgen kwaliteit van de lessen voor het jonge kind, inclusief vertalen resultaten onderzoek naar aanpassingen in de lessen/lesmethoden