shadow

Deelname aan de lessen/Inschrijven

Wil je een van onze lessen een keertje uitproberen? Dan kan dat via een gratis proefles. Aanmelden kan hier.

Inschrijven

 1. Een lesjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt gemiddeld 39 lesweken.
 2. Door het volledig invullen en ondertekenen van de machtiging tot aanschaf van een abonnement, gaat u er mee akkoord dat een tiende deel van het abonnementsgeld maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt geïncasseerd.
 3. In geval van een GelrePas, wordt het verschuldigde (restant) jaarbedrag verrekend met het beschikbare tegoed op de kaart.
 4. Het gedeelte wat niet toereikend is via het beschikbare GelrePas tegoed wordt geïncasseerd op de wijze beschreven onder sub 2.
 5. Het machtigingsformulier is te verkrijgen via onze site (hieronder) of via de lesgever.
 6. Het ingevulde en getekende machtigingsformulier kunt u inleveren bij de lesgever of opsturen naar het adres bovenaan het formulier.
 7. Voor verschillende lessen kunt u, als alternatief voor een abonnement, een strippenkaart voor 10 lessen kopen. Deze wordt automatisch vernieuwd (gevolgd door een incasso) zodra een volle strippenkaart is ingeleverd.
 8. Het abonnement is persoonlijk, staat op naam van de deelnemer en is niet overdraagbaar.

Korting

 1. Studenten krijgen een korting van 20% na het inleveren van een kopie van hun studentenkaart.
 2. Gezinsleden komen in aanmerking voor gezinskorting: een tweede gezinslid betaalt 85% van het laagste abonnementsgeld, een derde gezinslid betaald 75% van het laagste abonnementsgeld.
 3. GelrePas houders betalen geen abonnementsgeld na jaarlijkse afgifte van een kopie van hun GelrePas (voor- en achterzijde), mits hun tegoed toereikend is.
 4. Voor onze deelnemersadministratie hebben we altijd een geldig IBAN nummer nodig.
 5. Restitutie van abonnementsgeld is mogelijk op verzoek van een de abonnementhouder (mits meerderjarig), zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder indien van toepassing als deze kan aantonen dat de incasso(s) onterecht is/zijn uitgevoerd.
 6. Restitutie van GelrePas gelden vindt plaats na beëindiging van een abonnement door het resterende bedrag te verrekenen met het saldo op de betreffende GelrePas.

De uitgebreide versie van onze Algemene Voorwaarden zijn na te lezen door deze link te volgen. For English follow this link.

Hieronder vindt u het het overzicht van onze tarieven en een link naar de machtigingsformulieren/inschrijfformulieren:

AbonnementGeeft recht opKosten op jaarbasis
Turnen
Gymnastics (English version)
1 uur per week€ 235,00
Turnen2 uur per week€ 400,00
Turnen3 uur per week€ 565,00
Pre-instap turnen1,5 uur per week€ 305,00
Pre-instap plus extra uur turnen2,5 uur per week€ 485,00
GymFit1 uur per week€ 235,00
GymFit2 uur per week€ 400,00
GymFit Actief1,5 uur per week € 305,00
StrippenkaartGeeft recht opKosten per strippenkaart
Strippenkaart Turnen volwassenen
English version
10 turnlessen van 1,5 uur€ 82,00
Strippenkaart GymFit Actief10 GymFit Actief lessen van 1,5 uur€ 82,00
Strippenkaart GymFit10 GymFit lessen van 1 uur€ 62,50