shadow

Lesaanbod

Stichting Gym&Turnen Arnhem biedt de volgende lessen aan op een recreatief niveau:

Freerunning
Recreatief turnen voor kinderen
Pre-instap turnen voor kinderen (selectie turnen zonder wedstrijden)
Recreatief turnen voor volwassenen
Ouder- en peutergym (GymKids)
Sport en spel lessen voor ouderen (GymFit Sport&Spel)
Meer bewegen voor ouderen (GymFit MBvO)
Aerobics voor ouderen (GymFit Aerobics)
Bewegen op muziek (GymFit Bewegen op muziek)

Stichting Gym&Turnen Arnhem voert daarnaast de volgende activiteiten uit:

Peutergym voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (GymKids)
Intramurale gymnastieklessen
Naschoolse gymnastieklessen (GymPlus)