shadow

Lesaanbod

Stichting Gym&Turnen Arnhem biedt de volgende lessen aan op een recreatief niveau:

Freerunning
Recreatief turnen voor kinderen
Pre-instap turnen voor kinderen (selectie turnen zonder wedstrijden)
Recreatief turnen voor volwassenen
ClubExtra Aqua (zwemlessen voor kinderen die niet goed mee kunnen komen in reguliere zwemlessen)
Sport en spel lessen voor ouderen (GymFit Sport&Spel)
Meer bewegen voor ouderen (GymFit MBvO)
Aerobics voor ouderen (GymFit Aerobics)
Bewegen op muziek (GymFit Bewegen op muziek)

Stichting Gym&Turnen Arnhem voert daarnaast de volgende activiteiten uit:

Peutergym voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (GymKids)
Intramurale gymnastieklessen
Naschoolse gymnastieklessen (GymPlus)