shadow

GymPlus

Onder de naam GymPlus verzorgen wij gymnastieklessen in opdracht van een basisschool of wijkvereniging. Veelal zijn dat kleutergymlessen in het kader van een doorgaande leerlijn in aansluiting op onze GymKids lessen, maar het kan ook gaan om een lessenreeks binnen het reguliere of bijzonder onderwijs. Ook kunnen onze lesgevers een tijdelijke invulling verzorgen voor een vakleerkracht die tijdelijk niet kan lesgeven op een school.  Heeft uw school of wijkvereniging behoefte aan dit soort gymnastieklessen? Neemt u dan contact op met onze operationeel manager Ellen Leidekker voor een vrijblijvend gesprek.