shadow

Articles for juni 2021

Nieuw! Combinatie abonnementen

We kregen regelmatig te maken met kinderen die zowel bij ons als bij onze zustervereniging ACGV wilden turnen, zoals selectieturnen bij ACGV, gecombineerd met een uurtje extra les bij ons. Of andersom: kinderen die bij ACGV turnen, maar ook bij ons voor de pre-instap lessen waren uitgenodigd.

Voorheen was dat alleen mogelijk door lid te worden bij de beide organisaties en dan geen mogelijkheid te hebben voor de normale staffelkorting als je meer uren gaat turnen. We hebben de handen ineengeslagen en een nieuw concept bedacht: de combinatie abonnementen!

Hoe werkt dat?

Bij een combinatie abonnement wordt gekeken naar het totaal aantal uren les (dus van beide organisaties opgeteld) en dat is bepalend voor het tarief. Dit wordt door ACGV geïncasseerd, maar omdat je dan ook bij onze Stichting staat ingeschreven, zorgen wij voor de onderlinge verrekening. Zo is er maar sprake van één incasso, er wordt korting toegepast en daarmee wordt de drempel om extra uren te kunnen turnen verlaagd. Win-Win!

Tarieven gaan iets omhoog

De maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Corona-virus te beperken hebben ons behoorlijk geraakt. Helaas konden wij dit jaar geen beroep doen op de steunmaatregelen, waardoor we onze eigen broek hebben moeten ophouden. Dat is gelukt, maar onze reserves zijn zo goed als verdampt.

Bovenop de beperkende maatregelen vanuit de rijksoverheid, werden we ook geconfronteerd met hogere zaaltarieven vanuit het Sportbedrijf Arnhem en hogere loonkosten (wetswijzigingen). Dit heeft ons ertoe doen besluiten om de geplande verhoging van tarieven een aantal maanden naar voren te halen. De volgende wijzigingen gaan in per 1 september 2021 (in plaats van per 1 januari 2022):

Oude tariefTarief per 1-9-2021
€ 18,50€ 19,50
€ 24,50€ 26,00
€ 32,00€ 33,50
€ 35,00€ 37,50
€ 42,50€ 45,00
€ 45,00€ 48,00