shadow

Geen categorie

Onderlinge springwedstrijden

Het is weer bijna zover: de Onderlinge Wedstrijden staan voor de deur. In deze wedstrijden turnen de kinderen van al onze vestigingen tegen elkaar in categorieën van gelijk niveau en leeftijd, krijgt ieder kind wat meedoet een mooi diploma en de winnaars een mooie medaille. Verder maken we er natuurlijk een gezellig turnfeest van!

Deze wedstrijd organiseren wij op zondag 23 juni in de sporthal De Laar-West (Brabantweg 115). We hebben een mooie opkomst (248 kinderen doen mee)! We hebben er ontzettend veel zin in.

Indeling en tijd

We hebben alle inschrijvingen binnen! Het wedstrijdboekje voor de wedstrijden is per mail gestuurd naar alle ouders, maar is hier ook te downloaden. Hierin staat de indeling en tijd vermeld en andere nuttige informatie.

Een indicatie kunnen we wel alvast geven:

Wedstrijd 109:00 – 11:00Kinderen 4-5-6 jaar (baan 1) en Kinderen 8 jaar (baan 2)
Wedstrijd 211:15 – 13:15Kinderen 7 jaar (baan 1) en Kinderen 10 jaar en Jong Talent (baan 2)
Wedstrijd 313:30 – 15:30Kinderen 9 jaar (baan 1) en Turnselectie plus kinderen 11 jaar en ouder (baan 2)

Bij deze indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen die we hebben doorgekregen.

Turnkleding

Meisjes turnpakje of T-shirt met legging of korte broek. Lange haren graag vast dragen. Jongens een korte sportbroek/legging strak shirtje of T-shirt. Er wordt geturnd op blote voeten of op turnschoentjes, geen sportschoenen. Waardevolle spullen en sieraden graag thuislaten. Neem 1 grote tas mee voor al je spullen, i.v.m. de drukte in de volle kleedkamers.

Aanwezigheid

Wilt u zorgen dat u 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Als de wedstrijd sneller gaat dan verwacht, gaan we namelijk vast door met de volgende wedstrijd.

Inschrijven

Het inschrijven is nu gesloten. Als heeft aangegeven u belangstelling te hebben om ons te helpen op de dag zelf, nemen wij contact met u op.

Sponsorspringen

We hebben weer het sponsorspringen achter de rug! In de week van 18 t/m 23 maart 2024 is er weer op al onze turnlocaties gesprongen door de kinderen om geld in te zamelen voor goede doelen en om onze reserves wat aan te sterken. In totaal hebben we iets meer dan 7000 euro opgehaald.

Sponsorspringen in volle gang

De goede doelen die we dit keer hebben uitgezocht zijn bedoeld voor kinderen in Nederland: Stichting Achter de Regenboog en Stichting Kinderarmoede. Het geld wat we voor deze goede doelen inzamelen wordt goed besteed.

Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Bij Stichting Kinderarmoede zijn ze vastberaden om een positieve verandering te brengen in het leven van kinderen die te maken hebben met armoede. Ze geloven dat elk kind recht heeft op een gelukkige en gezonde jeugd, ongeacht hun achtergrond. Lees meer op hun website.

Beide goede doelen hebben een netto bijdrage van € 1000 van ons ontvangen (daar kwamen nog transactiekosten bovenop). Ook zijn er kosten gemaakt voor de voorbereidingen en prijzen (bij elkaar bijna € 315). Het restant is gebruikt om tegenvallende opbrengsten (€ 12.600 lager dan begroot) enigszins op te vangen.

Jaarverslag 2023 gepubliceerd!

We hebben weer een roerig jaar achter de rug. Het tweede jaar zonder grootschalige COVID besmettingen en zonder lockdowns had de potentie om alles weer soepel te laten verlopen. De inflatie was nog steeds hoog (4,1%), maar gelukkig stukken lager dan in 2022 (11,6%), al werden we wel geconfronteerd met sterk gestegen prijzen.

Op 6 februari 2023 vond er een zware aardbeving plaats in delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië, wat voor ons aanleiding was om één van onze doelen voor het jaarlijkse sponsorspringen hieraan te wijden. Het andere goede doel was aandacht voor het vergeten kind, een stichting die aandacht besteedt aan de 100.000 kinderen in Nederland, die in een onveilige of onleefbare thuissituatie verkeren. De opbrengsten van het sponsorspringen waren weer fantastisch hoog dankzij de gulle giften van vele ouders, familieleden en kennissen van de kinderen die meededen. Onze dank is zeer groot, mede namens de doelen die we hiermee hebben kunnen steunen.

Op personeelsvlak hebben we grote wisselingen gehad, die flinke impact hebben gehad op de lessen en de bedrijfsvoering binnen onze Stichting. Verderop in het jaarverslag gaan we daar wat dieper op in. Met al die wisselingen was het een praktijktest voor de stabiliteit en continuïteit van onze Stichting, die we gelukkig succesvol hebben doorstaan. De arbeidsmarkt blijft een uitdaging, maar desalniettemin hebben we de grootste uitdagingen kunnen tackelen.

In 2023 zijn we ook nieuwe samenwerkingen aangegaan met een aantal andere aanbieders van een aanbod voor senioren in Driel en in Renkum. De samenwerking met ACGV was weer vruchtbaar in het afgelopen jaar, die blijven we uiteraard gewoon voortzetten. Er zijn een aantal verkennende gesprekken geweest met GCA, onder voorzitterschap van het Sportbedrijf Arnhem, maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

In dit jaarverslag komen de ontwikkelingen voor al onze productgroepen weer aan de orde. Ik ben trots op de veerkracht en gedrevenheid van onze managers, lesgevers en assistenten en het mooie werk dat wij als Stichting verzetten. Ook ben ik dankbaar voor de steun en het luisterend oor van ons andere bestuurslid, Maarten de Vries. Per 1 januari 2024 mogen we weer een derde bestuurslid verwelkomen, Richard Mooij, waarmee we weer een voltallig bestuur hebben.

Download hier het volledige jaarverslag.

Een veilig sport-, leer- en werkklimaat

We leven in een tijd van maatschappelijke onrust en polarisatie. Als Stichting Gym&Turnen Arnhem vinden wij het belangrijk om in die context onze maatschappelijke doelen te realiseren in een setting, waarin iedereen zich veilig en comfortabel voelt.

Recentelijk hebben wij onze beleidslijnen verder aangescherpt om hieraan te blijven werken. Op onze website kunt lezen hoe wij dit doen binnen onze Stichting: https://gymenturnenarnhem.nl/veilig-sport-leer-en-werkklimaat/.

Wij doen ons stinkende best om alles goed voor elkaar te hebben en te handelen naar ons beleid. Maar we realiseren ons terdege dat er altijd situaties kunnen ontstaan waar deelnemers, ouders, werknemers, assistenten of stagiaires zich ongemakkelijk bij voelen. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon of via ons contactformulier. Alle klachten nemen wij serieus en proberen daarvan te leren om ons verder te verbeteren, zodat wij onze idealen op een verantwoorde manier kunnen blijven verwezenlijken.

Het bestuur van Stichting Gym&Turnen Arnhem

Onderlinge wedstrijd op 9 juli 2023

Het is bijna zover! Op 9 juli aanstaande hebben we weer een onderlinge wedstrijd, waarbij de kinderen van al onze locaties in gelijke leeftijdscategorieën tegen elkaar uitkomen in een heerlijk turnfeestje. We hebben een record aantal inschrijvingen van meer dan 200 kinderen!

Om het allemaal in goede banen te leiden hebben we de wedstrijd verplaatst van spelzaal Venlosingel in de Laar-Oost naar sporthal de Laar op de Brabantweg 115 in de Laar-West. Deze hal is een stuk groter en heeft ook tribunes en een kantine. In deze sporthal kunnen we twee wedstrijdbanen naast elkaar opstellen, zodat we in totaal drie wedstrijden kunnen houden om iedereen aan bod te laten komen (anders zou het wel een heel erg lange dag gaan worden).

De dagindeling als volgt:

Wedstrijd 1:

09:00 warming-up

09:10 opmars

09:15 start van de wedstrijd

11:30 prijsuitreiking

Wedstrijd 2:

11:45 warming-up

11:55 opmars

12:00 start van de wedstrijd

14:15 prijsuitreiking

Wedstrijd 3:

14:30 warming up

14:40 opmars

14:45 start van de wedstrijd

17:00 prijsuitreiking

We gaan er een mooie dag van maken!

Onderlinge wedstrijden 2023

Het is weer bijna zover: de Onderlinge Wedstrijden staan voor de deur. In deze wedstrijden turnen de kinderen van al onze vestigingen tegen elkaar in categorieën van gelijk niveau en leeftijd, krijgt ieder kind wat meedoet een mooi diploma en de winnaars een mooie medaille. Verder maken we er natuurlijk een gezellig turnfeest van!

Deze wedstrijd organiseren wij op zondag 9 juli 2023 in de gymzaal Venlosingel (Boshovenstraat 6). Het zou leuk zijn als iedereen meedoet, maar deelname is uiteraard niet verplicht!

Sponsorspringen weer een groot succes!

In de week van 20 maart hebben we weer sponsorspringen georganiseerd. Hierbij worden de kinderen aangemoedigd om sponsoren te zoeken binnen hun familie en vriendenkring om een bedrag te doneren voor elk rondje dat ze afleggen in een springparcours. Een maximumbedrag mag ook.

Het is hartverwarmend hoeveel geld er steeds wordt opgehaald: bijna €10.000 dit jaar (vorig jaar was dat nog €7.777)! Dit jaar steunen we met een deel van de opbrengsten twee goede doelen:

  • Stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor kinderen die opgroeien in een onleefbare of onveilige thuissituatie
  • De slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Wat we meer ophalen gebruiken we onder andere voor nieuwe materialen binnen onze eigen Stichting.

Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Ons jaarverslag over 2022 is af!

2022 stond in het teken van hernieuwde groei, maar werd ook gekenmerkt door maatschappelijke uitdagingen, te beginnen met het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die helaas nog voortduurt, de prijsexplosies rondom de gas-, elektriciteits- en brandstofprijzen en de torenhoge inflatie.

Eind mei/ begin juni hebben we na twee jaar met lock-downs weer een bijzondere sponsorspringactie gehouden, die in het teken stond van twee doelen: het ophalen van €2.000 voor de actie “Samen in actie voor Oekraïne” en het aanvullen van onze reserves om weer wat meer “vet op de botten” te krijgen. Beide doelen zijn glansrijk behaald: we hebben een recordbedrag opgehaald, dat was hartverwarmend!

We hebben nieuw aanbod ontwikkeld binnen de productgroep GymFit (onze lessen voor volwassenen en senioren), bij meerdere turngroepen hebben we nu zelfs wachtlijsten, binnen de productgroep GymPlus hebben we ook meerdere nieuwe stappen gezet en hebben we een nieuw product ontwikkeld (BLOSS), waar we heel trots op zijn.

Vooralsnog kunnen we de prijsstijgingen ten gevolge van de torenhoge inflatie goed opvangen, ook hebben we een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld, die voor onze medewerkers in vaste dienst de pijn wat moet verzachten.

Helaas hadden we ook te maken met wat tegenvallers: Wat ongelukjes buiten onze lesuren om, wat tot langdurige vervanging heeft geleid en natuurlijk hogere Arbo-kosten, het vertrek van een aantal lesgevers, waardoor een aantal lessen moesten worden opgeheven, maar gelukkig hebben we er toch ook weer een aantal nieuwe lesgevers bij. En dat in een tijd waarin vacatures zeer moeilijk zijn in te vullen!

Al met al weer een bewogen jaar met hele mooie momenten en nieuwe initiatieven, maar ook met de nodige uitdagingen.

Lees er meer over in ons jaarverslag, wat weer met veel liefde is samengesteld.

We gaan helaas stoppen met onze Freerunninglessen

Na de voorjaarsvakantie stoppen wij met het verzorgen van Freerunninglessen. Meester Erik, onze Freerunningdocent, gaat zelfstandig verder na bijna zes jaar bij ons te hebben lesgegeven. Hij gaat zelf door met lesgeven in Freerunning, waarmee de meeste kinderen toch les kunnen blijven krijgen. Hiertoe moeten zij dan wel een nieuw abonnement of leskaart kopen bij meester Erik.

Doordat meester Erik ons gaat verlaten, hebben we ook geen docent meer voor de turngroep jongens in Velp op vrijdag. Deze lessen komen ook te vervallen vanaf de voorjaarsvakantie.