shadow

Sponsorspringen wederom een groot succes

In de laatste week van maart 2019 hebben alle turngroepen en freerunning groepen weer fanatiek gesprongen om geld op te halen voor verschillende goede doelen.

Dit hebben ze zo goed gedaan dat we een recordbedrag hebben opgehaald. Met nog enkele groepen te gaan, zitten we nu al op een bedrag van ongeveer €6500. Inmiddels hebben we op 24 april jongstleden een ‘Turn je gek’ turninstuif gehouden om de kinderen te bedanken. Met het opgehaalde geld kunnen we weer een aantal mooie toestellen kopen en wat investeren in onze andere productgroepen, zodat we mooie dingen kunnen blijven doen.

Namens bestuur, management en lesgevers hartelijk dank!