shadow

Deelname aan de lessen

 1. Een lesjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt gemiddeld 39 lesweken.
 2. Door het volledig invullen en ondertekenen van de machtiging tot aanschaf van een abonnement, gaat u er mee akkoord dat een tiende deel van het abonnementsgeld maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt geïncasseerd.
 3. Het machtigingsformulier is te verkrijgen via onze site (hieronder) of via de lesgever.
 4. Het ingevulde en getekende machtigingsformulier kunt u inleveren bij de lesgever of opsturen naar het adres bovenaan het formulier.
 5. Voor het turnen voor volwassenen kunt u een strippenkaart voor 10 lessen kopen, die automatisch wordt vernieuwd zodra een volle strippenkaart is ingeleverd.
 6. Het abonnement is persoonlijk, staat op naam van de deelnemer en is niet overdraagbaar.

Korting

 1. Studenten krijgen een korting van 20% na het inleveren van een kopie van hun studentenkaart.
 2. Gezinsleden komen in aanmerking voor gezinskorting: een tweede gezinslid betaalt 85% van het laagste abonnementsgeld, een derde gezinslid betaald 75% van het laagste abonnementsgeld.
 3. GelrePas houders onder de 18 jaar betalen geen abonnementsgeld (tot € 225) na afgifte van een kopie van hun GelrePas, mits deze niet al voor een andere sport of activiteit is ingezet.
 4. GelrePas houders vanaf 18 jaar betalen 50% van de abonnementsgeld (tot € 225) na afgifte van een kopie van hun GelrePas, mits deze niet al voor een andere sport of activiteit is ingezet.
 5. Voor onze administratie hebben we wel altijd een geldig IBAN nummer nodig.
 6. Restitutie van abonnementsgeld is mogelijk op verzoek van een de abonnementhouder (mits meerderjarig), zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder indien van toepassing als deze kan aantonen dat de incasso(s) onterecht is/zijn uitgevoerd.
 7. Restitutie van GelrePas gelden vindt plaats na beëindiging van een abonnement door het resterende bedrag terug te storten naar de rekening van de gemeente Arnhem.
 8. Restitutie van abonnementsgeld vindt plaats op het moment dat er 4 lessen door overmacht niet hebben kunnen plaatsvinden.

Hieronder vindt u het het overzicht van onze tarieven en een link naar de machtigingsformulieren:

Abonnement Geeft recht op Kosten op jaarbasis
Turnen 1 uur per week € 185,00
Plus Turnen (op uitnodiging) 1,5 uur per week € 245,00
Turnen 2 uur per week € 320,00
Freerunning 1,5 uur per week € 245,00
Turnen en freerunning 2,5 uur per week € 350,00
Pre-instap turnen 1,5 uur per week € 245,00
Pre-instap plus extra uur turnen 2,5 uur per week € 350,00
Pre-instap plus twee uur extra turnen 3,5 uur per week € 485,00
GymFit 1 uur per week € 185,00
GymFit 2 uur per week € 320,00
ClubExtra zwemles 1 les per week € 225,00
Strippenkaart Geeft recht op Kosten per strippenkaart
Strippenkaart Turnen volwassenen 10 turnlessen van 1,5 uur € 70,00
Strippenkaart Turnen studenten 10 turnlessen van 1,5 uur € 56,00