shadow

Deelname aan de lessen

 1. Een lesjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt gemiddeld 39 lesweken.
 2. Door het volledig invullen en ondertekenen van de machtiging tot aanschaf van een abonnement, gaat u er mee akkoord dat een tiende deel van het abonnementsgeld maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt geïncasseerd.
 3. Het machtigingsformulier is te verkrijgen via onze site (hieronder) of via de lesgever.
 4. Het ingevulde en getekende machtigingsformulier kunt u inleveren bij de lesgever of opsturen naar het adres bovenaan het formulier.
 5. Voor het turnen voor volwassenen kunt u een strippenkaart voor 10 lessen kopen, die automatisch wordt vernieuwd zodra een volle strippenkaart is ingeleverd.
 6. Het abonnement is persoonlijk, staat op naam van de deelnemer en is niet overdraagbaar.

Korting

 1. Studenten krijgen een korting van 20% na het inleveren van een kopie van hun studentenkaart.
 2. Gezinsleden komen in aanmerking voor gezinskorting: een tweede gezinslid betaalt 85% van het laagste abonnementsgeld, een derde gezinslid betaald 75% van het laagste abonnementsgeld.
 3. GelrePas houders onder de 18 jaar betalen geen abonnementsgeld (tot € 225) na jaarlijkse afgifte van een kopie van hun GelrePas inclusief het origineel van Coupon 3 , mits deze niet al voor een andere sport of activiteit is ingezet.
 4. GelrePas houders vanaf 18 jaar betalen 50% van de abonnementsgeld (tot € 225) na jaarlijkse afgifte van een kopie van hun GelrePas inclusief het origineel van Coupon 3, mits deze niet al voor een andere sport of activiteit is ingezet.
 5. Voor onze deelnemersadministratie hebben we wel altijd een geldig IBAN nummer nodig.
 6. Restitutie van abonnementsgeld is mogelijk op verzoek van een de abonnementhouder (mits meerderjarig), zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder indien van toepassing als deze kan aantonen dat de incasso(s) onterecht is/zijn uitgevoerd.
 7. Restitutie van GelrePas gelden vindt plaats na beëindiging van een abonnement door het resterende bedrag terug te storten naar de rekening van de gemeente Arnhem.
 8. Restitutie van abonnementsgeld vindt plaats op het moment dat er 4 lessen door overmacht niet hebben kunnen plaatsvinden.

Hieronder vindt u het het overzicht van onze tarieven en een link naar de machtigingsformulieren:

AbonnementGeeft recht opKosten op jaarbasis
Turnen1 uur per week€ 185,00
Plus Turnen (op uitnodiging)1,5 uur per week€ 245,00
Turnen2 uur per week€ 320,00
Freerunning1,5 uur per week€ 245,00
Turnen en freerunning2,5 uur per week€ 350,00
Pre-instap turnen1,5 uur per week€ 245,00
Pre-instap plus extra uur turnen2,5 uur per week€ 350,00
Pre-instap plus twee uur extra turnen3,5 uur per week€ 485,00
GymFit1 uur per week€ 185,00
GymFit2 uur per week€ 320,00
GymKids ouder- peutergym1 les per week€ 185,00
StrippenkaartGeeft recht opKosten per strippenkaart
Strippenkaart Turnen volwassenen10 turnlessen van 1,5 uur€ 70,00
Strippenkaart GymKids Ouder- en Peutergym10 Ouder- en Peuterlessen van 1 uur€ 53,00
Strippenkaart GymFit10 GymFit lessen van 1 uur€ 53,00