shadow

Deelname aan de lessen/Inschrijven

Proefles

Wil je een van onze lessen een keertje uitproberen? Dan kan dat via een gratis proefles. Aanmelden kan hier.

Inschrijven

 1. Een lesjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt gemiddeld 39 lesweken.
 2. Door het volledig invullen en ondertekenen van de machtiging tot aanschaf van een abonnement, gaat u er mee akkoord dat een tiende deel van het abonnementsgeld maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt geïncasseerd.
 3. In geval van een GelrePas, wordt het verschuldigde (restant) jaarbedrag verrekend met het beschikbare tegoed op de kaart.
 4. Het gedeelte wat niet toereikend is via het beschikbare GelrePas tegoed wordt geïncasseerd op de wijze beschreven onder sub 2.
 5. Het machtigingsformulier is te verkrijgen via onze site (hieronder) of via de lesgever.
 6. Het ingevulde en getekende machtigingsformulier kunt u inleveren bij de lesgever of opsturen naar het adres bovenaan het formulier.
 7. Voor het turnen voor volwassenen kunt u een strippenkaart voor 10 lessen kopen, die automatisch wordt vernieuwd zodra een volle strippenkaart is ingeleverd.
 8. Het abonnement is persoonlijk, staat op naam van de deelnemer en is niet overdraagbaar.

Korting

 1. Studenten krijgen een korting van 20% na het inleveren van een kopie van hun studentenkaart.
 2. Gezinsleden komen in aanmerking voor gezinskorting: een tweede gezinslid betaalt 85% van het laagste abonnementsgeld, een derde gezinslid betaald 75% van het laagste abonnementsgeld.
 3. GelrePas houders betalen geen abonnementsgeld na jaarlijkse afgifte van een kopie van hun GelrePas (voor- en achterzijde), mits hun tegoed toereikend is.
 4. Voor onze deelnemersadministratie hebben we wel altijd een geldig IBAN nummer nodig.
 5. Restitutie van abonnementsgeld is mogelijk op verzoek van een de abonnementhouder (mits meerderjarig), zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder indien van toepassing als deze kan aantonen dat de incasso(s) onterecht is/zijn uitgevoerd.
 6. Restitutie van GelrePas gelden vindt plaats na beëindiging van een abonnement door het resterende bedrag te verrekenen met het saldo op de betreffende GelrePas.
 7. Restitutie van abonnementsgeld vindt plaats op het moment dat er 4 lessen door overmacht niet hebben kunnen plaatsvinden.

Hieronder vindt u het het overzicht van onze tarieven en een link naar de machtigingsformulieren/inschrijfformulieren:

AbonnementGeeft recht opKosten op jaarbasis
Turnen
Gymnastics (English version)
1 uur per week€ 195,00
Plus Turnen1,5 uur per week€ 260,00
Turnen2 uur per week€ 335,00
Turnen3 uur per week€ 450,00
Freerunning1,5 uur per week€ 260,00
Freerunning2 x 1,5 uur per week€ 450,00
Turnen en freerunning2,5 uur per week€ 375,00
Pre-instap turnen1,5 uur per week€ 260,00
Pre-instap plus extra uur turnen2,5 uur per week€ 375,00
Pre-instap plus twee uur extra turnen3,5 uur per week€ 480,00
GymFit1 uur per week€ 195,00
GymFit2 uur per week€ 335,00
GymFit Actief 1,5 uur per week € 260,00
GymKids ouder- peutergym1 les per week€ 195,00
StrippenkaartGeeft recht opKosten per strippenkaart
Strippenkaart Turnen volwassenen
English version
10 turnlessen van 1,5 uur€ 70,00
Strippenkaart GymFit Actief10 GymFit Actief lessen van 1,5 uur € 70,00
Strippenkaart GymKids Ouder- en Peutergym10 Ouder- en Peuterlessen van 1 uur€ 53,00
Strippenkaart GymFit10 GymFit lessen van 1 uur€ 53,00